Uz.Dr.Ebubekir Emre Men

EBUBEKİR EMRE MEN
Kardiyoloji Uzmanı

Hekimlik Eğitimi ve Deneğimi
*2014-HALEN. KARDİYOMEN KARDİYOLOJİ VE CHECK-UP KLİNİĞİ (Gaziosmanpaşa- İstanbul)
*2007-2014 ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ (Gaziosmanpaşa- İstanbul)
*2005-2007 ÖZEL YENİ UMUT HASTANESİ KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ (Bağcılar-İstanbul)
*2004-2005 KAYSERİ ASKERİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ. (Kayseri-askerlik görevi)
*1999-2004 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLÎ TIP BİLİMLERİ-KARDİYOLOJİ ABD. (FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ) Çağlayan/İstanbul Kardiyoloji ABD. araştırma görevlisi( asistan doktor)
*1993-1999 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Çapa/İstanbul Lisans ve Yüksek Lisans Tıp Eğitimi
*1989-1993 DEMİRTAŞPAŞA TEKNİK LİSESİ VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Elektronik Bölümü Heykel/Bursa
*1986-1989 DEĞİRMENLİKIZIK ORTA OKULU Mesken/Bursa
*1981-1986 GÖLDALI KÖYÜ İLKOKULU Arpaçay/Kars

Bilimsel Aktiviteler-Yayınlar

*AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN ATRİAL FÎBRİLASYONU ÖNLEMEK İÇİN KULLANILAN İLAÇLARIN ETKİNLİK YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI (TEZ ÇALIŞMASI VE KİTABI-2004)

*ABO KAN GRUPLARİ ÎLE KORONER ARTER HASTALIĞININ YAYGINLIĞI VE DARLIK DERECESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ.(2003. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ SÖZLÜ BİLDİRİ)

*KORONER ANJÎYOGRAFİ BULGULARI ÎLE KORONER ARTER BY-PASS GREFT OPERASYONU SONRASI GELİŞEN ATRİYAL FİBRİLASYON ARASINDAKÎ İLİŞKİ.
*KORONER ARTER BY-PASS GREFT OPERASYON TEKNİĞİNİN POSTOPERATİF ATRİAL FİBRİLASYON GELİŞİMİNE ETKİSİ
*SYSTOLİC ANTERİOR MOTİON OF THE MİTRAL VALVE İN THE ABSENCE LEFT VENTRİCULAR HYPERTROPHY:ROLE OF MİTRAL LEAFLET ELOGATİON AND PAPİLLARY MUSCLE DİSPLACEMENT(ECHOCARDİOGRAPHY. 2010 APR;27(4):E36-8. DOİ: 10.1111/J.1540-8175.2009.01108.X. EPUB 2010 MAR 25.)
*EFFECTİVENESS OF ENOXAPARİN FOR PREVENTİON OF RADİAL ARTERY OCCLUSİON AFTER TRANSRADİAL CARDİAC CATHERİZATİON(J THROMB THROMBOLYSİS. 2010 APR;29(3):322-5. DOİ: 10.1007/S11239-009-0352-0.)
*THE COMPARİSON BETWEEN THE EFFİCİENCY OF DİFFERENT ANTİ-ARRHYTHMİC AGENTS İN PREVENTİNG POSTOPERATİVE ATRİAL FİBRİLLATİON AFTER OPEN HEART SURGERY].İLİŞKİ (ANADOLU KARDİYOL DERG. 2008 JUN;8(3):206-12.)
*AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN ATRİYAL FİBRİLASYONU ÖNLEMEK İÇİN KULLANILAN İLAÇLARIN ETKİNLİK YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI (27-30 KASIM 2004/ANTALYA 20. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ) POSTER BİLDİRİSİ VE GÜNÜN POSTERİ ÖDÜLÜ.
*GİANT AORTİC PSEUDOANEURYSM PRESENTED WİTH ACUTE CORONARY SYNDROME BY COMPRESSİNG THE CORONARY ARTERİAL SYSTEM.(EUR HEART J CARDİOVASC IMAGİNG. 2013 MAY;14(5):502. DOİ: 10.1093/EHJCİ/JES235. EPUB 2012 NOV 9.)

Katıldığı Kurs ve Seminerler

*31AĞUSTOS/4 EYLÜL 2013 :EUROPİANSOCİETY OF CARDİOLOGY (ESC) KONGRESİ (AMSTERDAM/ HOLLANDA)
*17/18 EYLÜL 2010 :MANAGEMENT STRATEGİES İN CARDİOVASCULAR PROBLEMS (PADUA UNİVERSİTY HOSPİTAL/PADUA- İTALYA)
*03 HAZİRAN 2010 : KARDİYOVASKÜLER KORUNMA VE STATİNLER TOPLANTISI (ST.PETERSBURG/RUSYA)
*EMİRATES CRİTİCAL CARE CONFERENCE ECCC- 2010 . BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (DUBAİ)
*THE 2 ASİA AFRİCA CONFERENCE OF THE WFSICCM. 2010 . BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ(DUBAİ)
*08/08/2003: FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ KARDİYOPULMONER RESUSÎTASYON (CPR) EĞİTİMİ/ (İSTANBUL)
*07/11 MAYIS 2008: 11. EKOKARDİYOGRAFİ ÇALIŞMA GRUBU MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM SONRASI TOPLANTISI(BURSA)
*12/15/2008: 15. ULUSAL UYGULAMALI GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ TOPLANTISI(İSTANBUL)
*07/10/HAZİRAN 2007: 14. ULUSAL UYGULAMALI GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ TOPLANTISI(İSTANBUL)
*27/30 KASIM 2004: 20.ULUSAL KARDİYOLOJÎ KONGRESİ GÜNÜN POSTERİ ÖDÜLÜ -29 KASIM 2004(ANTALYA)

*14/18 NİSAN 2004: HİPERTANSİYON VE ATEROSKLEROZ KONGRESİ (ANTALYA)
*14/18 MAYIS 2003: TÜRK KARDÎYOLOJİ DERNEĞÎ EKOKARDİYOGRAFİ ÇALIŞMA GRUBU 6. MEZUNİYET SONRASI EĞİTÎM TOPLANTISI /(TRABZON)
*17.ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ -2001 (İZMİR)
*9. CONGRESS OF THE INTERNATIONALSOCÎETY FOR HOLTER AND NONİNVASİVE ELECTROCARDIOLOGY -INTERNATIONAL CONGRESS ON CARDÎAC PACÎNG AND ELECTROPHYSİOLOGY 23-27 EYLÜL 2000/ (ANTALYA)

*SOCÎETY FOR HOLTER AND NONİNVASİVE ELECTROCARDIOLOGY -INTERNATIONAL CONGRESS ON CARDÎAC PACÎNG AND ELECTROPHYSİOLOGY 23-27 EYLÜL 2000/( ANTALYA)

*2009 :ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ KARDİYOPULMONER RESUTASYON (CPR)EĞİTİMİ(İSTANBUL)

 

Dernek Üyelikleri
TÜRK KARDİYOLOJÎ DERNEĞÎ ÜYELİĞİ
AVRUPA KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ÜYELİĞİ

Kişisel Bilgiler- İlgi alanları ve Aktiviteler
EVLİ VE BİR KIZ BİR ERKEK İKİ ÇOCUK BABASI.
HOBİLERİ:YÜZME , TENİS , DOĞA GEZİLERİ, RESİM ÇEKMEK ,
KİŞİSEL İLGİ ALANLARI: ŞİİR YAZMAK, ÖYKÜ YAZMAK.