Kalp check up

TAM KAPSAMLI KALP CHECK-UP

MUAYENE Uzm. Dr.Ebubekir Emre Men

KISA ÖZGEÇMİŞİ

*1999 İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Tıp) mezunu

*Florence Nightıngale Hastanesi Kardiyoloji ABD. (5 YIL)

*Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi (8 yıl)

EKG(ELEKTROKARDİYOGRAFİ)
Elektrokardiyogram (EKG) kalbin elektriki aktivitesinin göğüse, el ve ayak bileklerine bağlanan elektrodlarla kaydedilmesidir. EKG en temel, olmazsa olmaz risksiz bir kalp tetkikidir.Kalpkrizinden ritim problemlerine kadar birçok kalp rahatsızlığı hakkında bizlere bilgi verir.
EKO(EKOKARDİYOGRAFİ) EKO(Ekokardiyografi) yüksek frekanslı ses dalgaları (ultrasoud-ultrason) ile kalbin görüntülenmesidir. Girişimselolmayan, risksiz, tekrarlanabilir bir çok kalp hastalığında tanı koydurucu olan bir tetkiktir.

EKO kalple ilgili başlıca şu konularda bilgiler verir.

*Kalbin yapısı

* Kalp kası hasarı

* Kalp büyümesi

* Kalp yetersizliği

* Romatizmal kapak hastalığına bağlı olan kalp kapak problemleri

* Kalp kapaklarının romatizmal dışı hastalıklarını (kalınlaşma, daralma, yetersizlik, kan sızdırması)

*Kalp kapak hastalıklarında ameliyat kararı vermede

*Kalp kapağı ameliyatı olmuş hastalarda protez kapak fonksiyonlarının ölçülmesi

*Felç geçirenlerde kalp kökenli pıhtı araştırması

*Kalp kasında kalınlaşmanın araştırması (tansiyona bağlı veya doğuştan)

*Kalp deliklerinin tespiti

*Akciğere giden damardaki basıncın ölçümü (pulmoner hipertansiyon tespiti)

*Kalp tümörlerinin tespiti

EFOR TESTİ(TREADMİLL) Efor testi koşu bandında yürümekle uygulanır. Bu esnada 12 derivasyonlu EKG kayıtları alınır. Kalpkasını besleyen damarlarda  (koroner arterlerde) damar sertliği, daralması yada tıkanması var ise veya  spazm gelişmişse, koroner  kan akımı kalp kasının (miyokardın) kan ihtiyacını karşılamada  yetersiz olur ve  EKG belirtileri ile miyokardiskemisi ortaya çıkar (kalp damar hastalığı varlığı ortaya çıkar.)

 

Efor testi bize

*Göğüs ağrısı olan hastalarda bu ağrı kalp damar tıkanıklığınamı bağlı?

*Efor kapasitesi tayini

*Eforla tetiklenen ritim problemi varmı

*Yapılan tedavilerin takibinde, kalp damarına balon-stent uygulanan hastalarda takip açısından kontrol kalp anjiyosu veya daha ileri tetkik gerekliliği konusunda bilgiler verir.

RİTİM HOLTER (GEREKEN HASTALARA) 24 saatlik ritim holteri hastanın günlük aktivitesini engellemeden bir ya da birkaç günlük dönemde otomatik olarak devamlı EKG kaydı yapılmasıdır. Ritim holteri ile

*Ritim problemleri  *Kalp durmaları veya duraksamaları

*Kalp elektriksel uyarılarında bloklar

*İskemi denilen kalp damarlarındaki daralma veya tıkanmadan kaynaklanan bulgu varlığı

*Bayılma veya fenalık hissi gibi durumlarda kalp kaynaklı ritim probleminden olup olmadığı tespit edilebilir.

Ayrıca şikayetleri nadiren gelişen hastalerda olay kaydedici-eventrecordertranstelefonikholter kayıt denen aletler ile daha uzun süreli EKG kayıtlarıda alınabilir.

TANSİYON HOLTER

(GEREKEN HASTALARA)

Ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu hastanın günlük aktivitesini engellemeden bir ya da birkaç günlük dönemde otomatik olarak kan basıncını ölçme tekniğidir. Günümüzde kullanılan cihazlar otomatik, sessiz ve hafiftir. Pille çalışan elektronik bir alet ve tansiyon manşonundan oluşan düzenekle saatte 2-8 kez tansiyon ölçülüp kaydedilir.
KAN YAĞLARI (LİPİD) PROFİLİ

 

Lipidler Kandaki yağ ve kolesterol oranlarını belirler.Kolesterol  ve Trigliseridlerden oluşur.

Kolesterol testi, özellikle ateroskleroz ve koroner arter hastalığı riskinin değerlendirilmesi için faydalıdır. Kolesterol, lipidprofilinin bir parçasıdır.

HDL KOLESTEROL (İyi Kolesterol) Artmış HDL düzeyleri koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu iken, yüksek trigliserid düzeyi ile birlikte azalmış HDL düzeyleri kardiyovasküler hastalık riskinin arttığına işaret eder.
LDL KOLESTEROL

(Kötü Kolesterol)

LDL  Özellikle ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riskini saptamak için kullanılır. LDL-kötü kolesterol düzeyinin yüksek olması, ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riski ile yakından ilişkilidir.
TRİGLİSERİD Trigliserit düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserit ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır. İnsan plazmasının temel yağ elemanıdır.
AÇLIK KAN ŞEKERİ(Glukoz) Glukoz ;Şeker hastalığı tanısı,diyabethastalıkları.Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirmesi.
KREATİNİN (BÖBREK TESTİ) Kreatinin düzeyinin yükseldiği durumlar böbrek fonksiyon bozukluğu, kas hastalıları, şok, dehidratasyon, hipertiroidizm,akromegali ve gigantizm, et türü gıdaların alımı kan kreatinin düzeyinin azaldığı durumlar kas kitlesinin azalması,şiddetli karaciğer hastalığı, yetersiz protein alımı ve gebelikdir.
SGPT (ALT-KARACİĞER TESTİ) SGPT; Primer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanısıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokardinfarktüsü, myokardit, muskulerdistrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve ağır pankreatit olgularında seviyeleri yükselir.
TSH-(TiroidStimulan Hormon-GUATR TESTİ) TSH  Tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde özgünlük ve duyarlılığı çok yüksektir. Tiroid hormonlarının salgılanmasının düzenlenmesinde merkez rol oynar.
TAM KAN SAYIMI (18 PARAMETRE)

Lökosit (WBC),Nötrofil (NEU),Lenfosit (LYM)

Monosit (MONO),Eozinofil (EOS),Bazofil (BAZO)

Eritrosit Sayısı (RBC),Hemoglobin (HGB)

Hemotokrit (HCT),MVC,MCH,MCHC,RDW

TormbositSayısı,MPV

Kan sayımı analizi en sık istenen temel tarama testlerinden biridir. Kan sayımı bulguları, hematolojik ve diğer sistemlerde ilgili olarak çok önemli bilgiler sağlar.  Kansızlıkta, enfeksiyonlarda, kan hastalıklarında, demir eksikliğinde vs. önemli bilgiler verir.
 

KANSER ve TÜMÖR TARAMA TESTLER (İSTEYE GÖRE EKLENECEKTİR)

 

CEA Kolon,rektum,akciğer,meme,karaciğer,pankreas,prostat,mide ve over kanserlerinde düzeyi artabilir.Genel kanser tarama testidir.
CA 125 Özellikle overmalignitelerinin takibinde kullanılan bir tümör markeridir.Yumurtalık Kanser tanısı ve bazı kanserleri belirler.
CA 19-9 Tüm gastrointestinal sistem kanserleri (pankreatik kanserler, kolanjiokarsinomlar, kolon kanserleri vb.) ve diğer adenokarsinomlarda düzeyi artabilir.
CA 15-3 Özellikle Meme kanserli hastaların tanı ve tedavi takibinde kullanılır.Diğer kanser taramalarında da kullanılır.
TOTAL PSA-Prostat Spesifik Antijen) PSA Total 45 Yaş üstü erkeklerde uygulanır.Prostat bezi iltihabı ve prostat kanseri tanısında kullanılır. Amerikan Kanser Cemiyeti 40 yaş sonrası erkeklerde erken teşhis için digitalrectal muayene ile birlikte PSA´yı önermektedir