Obezite (fazla kilo-şişmanlık)

Kalp damar hastalığı açısından genel olarak kilo fazlalığı bir risk oluşturmakla birlikte özellikle gövde bölümünde fazla kilo olarak bilinentorakoabdominal şişmanlık, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, hipertrigliseridemi, ve şeker hastalığı ile ilişkilidir. Kilo kaybı, kan basıncının, kolesterol ve trigliserid düzeylerinin düşmesini ve HDL-kolesterol düzeyinin yükselmesini sağlar. Bu nedenle ideal kiloya ulaşmak ve bu kiloyu devam ettirmek kalp damar hastalıkları için bir risk faktörünü ortadan kaldırırken aynı zamanda tansiyon kontrolü, kolesterol kontrolü açısındadn da toplam kalp damar hastalığından toplumu korumaktadır.