Koroner Anjiyografi

KORONER ANJİYOGRAFİ-KALP KATETERİZASYONU

 

Kalp kateterizasyonu daha genel bir tanım olup, rutin pratikte daha çok koroner anjiyo olarak kullanılır.

Koroner anjiyo kasık, bilek, dirsek veya koltukaltı gibi ulaşılabilir bir atardamar yolu ile bir kılavuz tel eşliginde kalem ağzı inceliğinde bir delikli kateter yolu ile kalbi besleyen koroner arterlerin ağzına ulaşıp radyoopak bir madde verip kalpbi besleyen damarların görüntülenmesidir. Koroner anjiyo işlemi 10-20 dk arasında bitmekte sonrasında 6 saat kasığa kum torbası koyulup kanama olmaması sağlanmaktadır. Bilekten yapılan koroner anjiyo ise 6 saat sırt üstü yatma ve kum torbası gibi bir işlem gerektirmediğinden hasta açısından daha komforludur. Hasta anjiyo laboratuarından yürüyerek çıkar.

Kalp kateterizasyonu ayrıca kalp içindeki basınçları, akciğer damar basınçlarını, kalp kapak darlığı veya yeteriszliğinin derecelendirilmesi ve ameliyat gerekliliği açısından değerli bilgiler verir.

Koroner Anjiyografi bize

*koroner arterlerde(kalp kaslarını besleyen damarlar) damar sertliği, daralması veya tıkanması varmı, varca hangi damarda veya damarın hangi dalında, % kaç oranında bir daralma var gösterir.

*koroner arterde bir daralma veya tıkanma saptandı ise bu durumda ne yapılacak (ilaç tedavisimi?-balon-stent mi?-by-pass mı?) bize söyler

*daha önce by-pass veya balon-stent yapılmış hastalarda hem yapılan balon-stent ve by-pass damarlarında hemde işlem yapılmamış diğer damarlarda yeniden bir problem oluşmuşmu bize gösterir.