Kardiyak BT

Kardiyak koroner bilgisayarlı tomografi, multislide bt, kansız kalp anjiyosu gibi isimlerde verilen bu yönten ileri teknolojik BT makineleri ile hem kalp damar sertliğini, hem de eğer daralma ve tıkanma var ise bunun hangi damarda olduğunu ve derecesini bize birkaç dakikada veren bir tetkiktir.