Hipertansiyon tespiti-Tanı yöntemleri

HİPERTANSİYON TESPİTİ-TANI YÖNTEMLERİ:

Hipertansiyonun tedavi edilebilmesi öncelikle tanının doğru olarak konması ile mümkündür. Hipertansiyon tanısı bizzat ölçülmesi ile koyulur. Baş ağrısı, ense ağrısı, sinirlilik, bulantı vs. şikayet ve bulgular tansiyon sonucu oluşabilir fakat başka problemlerde aynı şikayete sebep olabilir bu nedenle muhakkak hipertansiyon demek için tansiyonun tansiyon aleti ile ölçülmesi gerekir. Ölçüm öncesindeki 30 dakikalık süre içinde hastanın sigara, çay veya kahve içmemiş, kafein almamış ve tercihen yemek yememiş olması gerekir.

Doktor tarafından tansiyonun ölçülmesi: Ölçümlere, hasta sessiz bir odada en az 5 dakika istirahat ettikten sonra başlanmalıdır. Oda sıcaklığı ne soğuk ne de çok sıcak olmalıdır.

Hastanın evde tansiyonunu kendisinin ölçmesi:Son yıllarda hastanın kan basıncının evde izlenmesi yöntemi (self-monitoring) yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu yöntemin bir avantajıda gerçek hipertansiyonun “beyaz önlük” hipertansiyonundan ayırt edilmesidir.

Tansiyon holteri ile tansiyon ölçümü:Ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu hastanın günlük aktivitesini engellemeden bir ya da birkaç günlük dönemde otomatik olarak kan basıncını ölçme tekniğidir. Günümüzde kullanılan cihazlar otomatik, sessiz ve hafiftir. Pille çalışan elektronik bir alet ve ve tansiyon manşonundan oluşan düzenekle saatte 2-8 kez tansiyon ölçülüp kaydedilir.