Hipertansiyon sınıflaması-Hipertansiyon dereceleri

Kan Basıncı (mmHg)
Kan Basıncı Derecesi Sistolik(büyük tansiyon) Diyastolikküçük tansiyon)
Optimal < 120 ve <80
Normal <130 ve < 85
Yüksek- Normal 130-139 veya 85-89
Hipertansiyon
Evre 1 140-159 veya 90-99
Evre 2 160-179 veya 100-109
Evre 3 >180 veya >110
İzole sistolik hipertansiyon (sınırda) 140-160 < 90
İzole sistolik hipertansiyon >160 < 90