Elektrofizyolojik Çalışma

EFÇ kısaca koroner anjiyografi gibi bir işlem olup kalbin elektriksel ileti haritası çıkarılı ve kalp ritim problemlerinin kaynağı, tanısı, sebebi tespit edilerek uygun hastalarda yakma işlemi ilede tedavi amaçlıda kullanılır. Aritmilerin tespit ve tedavisinde kullanılan ve gerektiğinde yapılması gereken girişimsel bir işlemdir.