Ekokardiografi (EKO)

EKO(Ekokardiyografi) yüksek frekanslı ses dalgaları (ultrasoud-ultrason) ile kalbin görüntülenmesidir.girişimsel olmayan, nispeten ucuz, risksiz, tekrarlanabilir bir çok kalp hastalığında tanı koydurucu olan bir tetkiktir.

EKO kalple ilgili başlıca şu konularda bilgiler verir.

*Kalbin yapısı

* Kalp kası hasarı

* Kalp büyümesi

* Kalp yetersizliği

* Romatizmal kapak hastalığına bağlı olan kalp kapak problemleri

* Kalp kapaklarının romatizmal dışı hastalıklarını (kalınlaşma, daralma, yetersizlik, kan sızdırması)

*Kalp kapak hastalıklarında ameliyat kararı vermede

*Kalp kapağı ameliyatı olmuş hastalarda protez kapak fonksiyonlarının ölçülmesi

*Felç geçirenlerde kalp kökenli pıhtı araştırması

*Kalp kasında kalınlaşmanın araştırması (tansiyona bağlı veya doğuştan)

*Kalp deliklerinin tespiti

*Akciğere giden damardaki basıncın ölçümü (pulmoner hipertansiyon tespiti)

*Kalp tümörlerinin tespiti

*Diğer kalp rahatsızlıkları