Efor Testi

EFOR TESTİ (EGZERSİZ STRES TESTİ-TREADMİLL)

Efor testi koşu bandında yürümekle veya sabit bisiklet ile egzersiz yaptırarak uygulanır. Bu esnada 12 derivasyonlu EKG kayıtları alınır. Test boyunca devamlı EKG gözleminin yapılması, egzersiz esnasında her 1.5-3 dk’da egzersiz sonrası dinlenme periyodunda her dakika 12 derivasyonlu EKG çekilmelidir. Egzersiz testi yapılacak kişinin yaşı,klinik durumu ve egzersiz kapasitesine göre değişik protokoller uygulanabilir.

Kalp hızlı ve sistolik kan basıncının (tansiyonun) artması ile kalp kasının oksijen tüketimi artırılır. Bu artışla birlikte kalp kasını besleyen damarlarda  (koroner arterlerde) damar sertliği, daralması yada tıkanması var ise veya  spazm gelişmişse, koroner  kan akımı kalp kasının (miyokardın) kan ihtiyacını karşılamada  yetersiz olur ve  EKG belirtileri ile miyokard iskemisi ortaya çıkar (kalp damar hastalığı varlığı ortaya çıkar.)

Efor testi bize

*Göğüs ağrısı olan hastalarda bu ağrı kalp damar tıkanıklığınamı bağlı?

*Efor kapasitesi tayini

*Eforla tetiklenen ritim problemi varmı

*Yapılan tedavilerin takibinde, kalp damarına balon-stent uygulanan hastalarda takip açısından kontrol kalp anjiyosu veya daha ileri tetkik gerekliliği konusunda bilgiler verir.

Efor testi hiçbir riski olmayan bir tetkik olmayıp gerekliliği konusunda bir kardiyolog karar vermelidir.

Efor testi kalp damar tıkanıklığı açısından %70-75 doğruluk oranına sahip bir tetkik olup gerekli görüldüğünde daha ileri tetkiklerde doktor kontrolünde yapılabilir.

Efor (Treadmill) Testi, kalp-damar hastalıklarının tanı ve takibinde yaygın olarak kullanılan bir testtir.
Efor Testi, kişiye belli kriterlere uygun şekilde egzersiz yaptırılarak kalp iş yükünün arttırılması ve bu yüklenme esnasında kalp kasının beslenmesinde yetersizliğe yol açabilecek bir kalp damar hastalığının olup olmadığının araştırılmasıdır.

Kardiyoloji Kliniklerinde;

 • Sessiz koroner arter hastalıklarının ortaya çıkarılmasında,
 • Göğüs ağrılarının kalp hastalığı nedeniyle olup olmadığının tetkikinde,
 • Kardiyak riski yüksek kişilerin değerlendirilmesinde,
 • Efor kapasitesinin tespitinde,
 • Koroner By-pass ameliyatı olanlarla, kalp damarına stent uygulanan hastaların kontrolünde,
 • Infarktüs geçiren hastalarda, hastalığının ciddiyetini tayin etmede,
 • Hipertansiyonu olan kişilerde, eforla kan basıncının seyrinin izlenmesinde,
 • Kalp ritm bozukluklarının, eforla ilişkisinin araştırılmasında en sık kullanılan tetkik yöntemidir.
 • Efor testi kolay uygulaması, oldukça az risk taşıması ve düşük maliyetli bir tetkik olması nedeniyle de çok sık uygulanmaktadır.
 • Hastanemizde efor testi; kardiyoloji uzmanı ve deneyimli bir hemşire gözetiminde yapılmaktadır.
 • Kişiler, yürüyen bir bant üzerinde, yavaştan başlayıp, her 3 dakikada hız ve eğim artacak şekilde yürütülür. Bu sırada sürekli olarak EKG takibi ve kayıtları ve belli aralarla kan basıncı ölçümü yapılır.

Efor testi yapılmadan önce kişilerin bir doktor tarafından muayenesi ve özellikle istirahat EKG’lerinin değerlendirilmesi çok önemlidir. Bazı EKG değişikliği olan hastalarda test doğru yorumlanamaz. Bu hastalar kendileri için uygun tetkiklere yönlendirilir.
Ayrıca;

 • Konjestif Kalp Yetmezliği
 • İleri Aort Kapak Darlığı
 • Ciddi Hipertrofik Obstruktif Kardiyomyopati
 • Malign Hipertansiyon
 • İleri derecede kalp ritm bozuklukları
 • Kalp adele veya zarında iltihabı hastalığı olanlarda Efor testi yapılması ciddi sorunlara yol açabilir.

Efor Testi Öncesi Dikkat Edilecek Hususlar;

 • Testten 2-3 saat önce hafif birşeyler yenmeli
 • Önceden çekilen EKG’niz yanınızda olmalı
 • Erkek hastalar göğüs tıraşı olmalı
 • Rahat ve spor kıyafetler giyilmeli
 • Bayan hastalar 2 parçadan oluşan kıyafetler giymeli

Kalp ritmini etkileyen ilaçlar kullanıyorsanız;
(Dideral, Visken, Lopresor, Prent, Nortan, Tensinor, Beloc, Concor, Dilatrend, Digoxin vb.) Testten önce doktorunuza danışıp, ilaçların kesilmesi veya azaltılması hakkında bilgi alınmalı.

Hipertansiyonu nedeniyle ilaç kullananlar, yukarıda yazılan ilaçların dışında tansiyon düşürücü ilaçlarını mutlaka almalıdır. İlaç almadığı durumda kan basıncı hızla ve çok yükselebilir ve efor testi yarım kalabilir. Aşırı yükselen tansiyon risk oluşturabilir.