Doğumsal kalp hastalıkları tanımı, sıklığı, sebepleri

TANIMI, SIKLIĞI VE SEBEPLERİ

TANIMI:Doğumsal kalp hastalığı adının çağrışım yaptığı gibi çeşitli sebeplerle kalbin anne rahminde ike gelişimini normal olarak tamamlayamaması ve delikler, daralmalar, ters olmalar, damarların bağlantı hatalar gibi anomalilere sahip olmasıdır.

SIKLIĞI: Tüm canlı doğumların yaklaşık %0,9 unda konjenital kalp hastalığı saptanır. Erişkinlerdeki kalp hastalıklarının yaklaşık %2 si konjenitaldir. VSD bebeklik-çocukluk döneminde sık iken ASD  erişkinlerde daha sıktır.

 

SEBEPLERİ:

*Genetik faktörler

-Bazı gen hastalıkları anne-babadan çocuğa geçer örneğin marfan sendromu otozomal dominant geçişlidir, aort yetersizliği ve aort damarında genişleme gözlenebilir.

-anne babada olmayıp o bebekte yeni gelişebilir;örneğin  down sendromu-trizomi21 anne baba normaldir çocuk hastadır ve ASD, VSD gibi kalp delikleri gözlenebilir.

*çevresel faktörler

*toksik maddeler

*enfeksiyonlar-kızamıkçık geçiren annelerinde pulmoner darlık ve PDA  oluşabilmesi gibi

Önemli bir noktada doğumsal kalp hastalığı saptanan insanların yaklaşık üçte birinde diğer vücut sistemlerinde de anomalilerin olabilmesidir.