Aritmi tanımı

ARİTMİ TANIMI; Kalbin elektriksel uyarı sisteminde uyarı oluşması, uyarının iletilmesi sırasında oluşabilecek düzensizlikler, duraksamalar, durmalar, bloklar veya kalbin herhangi bir bölümünden çıkan anarşik bir elektriksel aktiviteden kaynaklanan kalbin normal ritminin bozulmasıdır.