Aritmi tanı yöntemleri

ARİTMİ TANI YÖNTEMLERİ

*EKG:Aritmi tanısında en basit olmazsa olmaz ucuz kolay bir yöntemdir.

*RİTİM HOLTER: 24 saatlik ritim holteri hastanın günlük aktivitesini engellemeden bir ya da birkaç günlük dönemde otomatik olarak devamlı EKG kaydı yapılmasıdır. Günümüzde kullanılan cihazlar otomatik, sessiz ve hafiftir. Pille çalışan elektronik bir alet 24 saat boyunca hastanın EKG kaydı saklar. Şikayet anında hasta bir butona basar ve bu esnada alet EKG ye doktoru uyaran bir işaret bırakır. Böğlece doktor kayıt cihazını incelediğinde hasta butona bastığında o esnada bir ritim problemi varsa tespit etmiş olur. Fakat hasta butona hiç basmasa dahi 24 saat boyunca EKG kaydı tespit edilir .

ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA (EFÇ) EFÇ kısaca koroner anjiyografi gibi bir işlem olup kalbin elektriksel ileti haritası çıkarılı ve kalp ritim problemlerinin kaynağı, tanısı, sebebi tespit edilerek uygun hastalarda yakma işlemi ilede tedavi amaçlıda kullanılır. Aritmilerin tespit ve tedavisinde kullanılan ve gerektiğinde yapılması gereken girişimsel bir işlemdir.