Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (MPS)

Kalbin nükleer olarak görüntülenmesidir. Talyum-201 veya Tc-99m MIBI gibi radyoaktif maddelerin damar yoluyla verilip bu maddelerin kalp damar sistemi içinde yayılıp, kalp kasları içinde dağılımı bir nükleer kamera (gama kamera) ile tespit edilmesi yöntemidir.

Bu yöntem  

 *Kalp kaslarında kalp damar darlığı veya tıkanmasına ikincil gelişen kalp kası beslenme kusuru

  *Kalp damarının tıkanmasıyla oluşan kalp kırizinden dolayı oluşan hasarlı kalp kası bölgesi ve yaygınlığı

  *Kalp damar tıkanıklığı sonrası o damarın beslediği kalp kasında canlı kalp dokusu a  raştırması

   *Kalp performansının ölçülmesi gibi konularda bize değerli bilgiler verir.

 

MPS teknik olarak yeterli yapılır ise %90 güvenirliği olan bir tetkiktir. (%100 değil)