HİPERTANSİYON SINIFLAMASI-HİPERTANSİYON DERECELERİ

 

 

Kan Basıncı (mmHg)

Kan Basıncı Derecesi

Sistolik(büyük tansiyon)

 

Diyastolikküçük tansiyon)

 

Optimal

< 120

ve

<80

Normal

<130

ve

< 85

Yüksek- Normal

130-139

veya

85-89

Hipertansiyon

Evre 1

140-159

veya

90-99

Evre 2

160-179

veya

100-109

Evre 3

>180

veya

>110

İzole sistolik hipertansiyon (sınırda)

140-160

< 90

 

İzole sistolik hipertansiyon

>160

< 90